Jesteś tutaj: Warunki sprzedaży
Projekt Winkler & Radecki.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Liczniki
Warunki sprzedaży
1. Zakupu zwierzęcia może dokonać osoba, która ukończyła 16 lat lub małoletnia (poniżej lat szesnastu) po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. W celu zakupu zwierzęcia proszę o kontakt mailowy poprzez formularz kontaktowy na stronie. W treści maila proszę zawrzeć ID gekona, które jest podane przy każdym oferowanym osobniku.

3. Każdego gekona można bezpłatnie, wstępnie zarezerwować na okres 3 dni. W przeciągu tego czasu na konto powinna zostać przesłana zaliczka za gekona, której potwierdzenie należy przesłać na maila. Po upływie tego czasu i w przypadku braku kontaktu ze strony kupującego, gekon zostaje ponownie wystawiony na sprzedaż.

4. W celu rezerwacji zwierzęcia na dłuższy okres czasu, koniecznym jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100zł za każdego osobnika, która jest odliczana przy zakupie od ceny zwierzęcia. Obowiązuje ona przez dwa tygodnie lub w przypadku, gdy gekon jest młodszy niż 2 miesiące, do momentu aż przekroczy ten wiek. W przypadku braku kontaktu ze strony sprzedającego lub braku wpłaty reszty należności, zaliczka przepada, a zwierzę jest ponownie wystawiane na sprzedaż.

5. Za każdy kolejny tydzień przebywania zarezerwowanego gekona w hodowli naliczana jest opłata w wysokości 20zł. W przypadku zdarzeń losowych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wysyłkę, opłata nie jest pobierana.

6. Zakupione gekony mogą zostać odebrane osobiście lub wysłane w paczce. Warunki i sposób wysyłki ustalany jest indywidualnie z kupującym. Zwierzęta nie są wysyłane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

7. Koszty pakowania i wysyłki zwierzęcia w całości ponosi kupujący.

8. Po odebraniu gekona należy niezwłocznie się skontaktować i poinformować o jego stanie, pamiętając, by paczka była otwierana w domu, w temperaturze pokojowej.

9. W przypadku wysyłki zwierzęcia istnieje ryzyko, iż w wyniku stresu może on odrzucić w trakcie podróży ogon. Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności. Jednocześnie informuję, iż do tej pory sytuacja taka nie miała miejsca.

10. Sprzedaży podlegają wyłącznie osobniki zdrowe, w pełni sprawne, pobierające samodzielnie pokarm, prawidłowo liniejące, których stan nie budzi najmniejszych wątpliwości. Jednakowoż w przypadku, gdyby zwiedzę padło w ciągu 24 godzin od przyjazdu, proszę o niezwłoczny kontakt.

11. Na gekony sprzedawane jako samce lub samice, udzielana jest gwarancja w kwestii płci. W przypadku pomyłki mogą one zostać odesłane lub wymienione na inne.

12. Na kolor zakupionych osobników nie jest udzielana gwarancja. Barwa zmienia się wraz z wiekiem, nie jest możliwe przewidzieć jak będzie wyglądało dorosłe zwierzę. Jednak przy każdym z oferowanych osobników znajduje się odnośnik do zdjęć jego rodziców, na podstawie których można przypuszczać, jaki kolor w przyszłości będzie miał ewentualnie gekon.

13. W każdej chwili po zakupie zwierzęcia, nawet po upływie kilku miesięcy, a w przypaku, pojawienia się problemów zdrowotnych, można kontaktować się z hodowcą w celu konsultacji. Ponieważ hodowca nie ma możliwości kontrolowania warunków w jakich przebywają gekony u nowych właścicieli, nie ponosi on odpowiedzialności za wynikłe z nieprawidłowej opieki problemy zdrowotne zwierząt.

14. Każdy zakup powinien być decyzją świadomą i przemyślaną, gdyż zwroty nie są przyjmowane.