Projekt Winkler & Radecki.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Jesteś tutaj: Słowniczek skrótów
Słowniczek skrótów
Często podczas przeglądania artykułów oraz ogłoszeń w internecie, spotykałam się z oznaczeniami, których znaczenia nie znałam. Jeśli i Państwu zdarzył się podobny problem, zachęcam do zapoznania się z poniższym słowniczkiem.

CB - Captive Breed- osobnik wykluł się w niewoli, osobnik hodowlany.

CGD - Crested Gecko Diet - nazwa popularnej karmy dla gekonów firmy Repashy Superfoods®.

CH - Captive hatched - osobnik wykluty w niewoli z jajka, które zostało skolekcjonowanie na wolności.

Crestie - zdrobnienie od Crested Gecko, czyli gekona orzęsionego.

DC - Długość ciała, stosowane przy określaniu wielkości pająków.

FB - Farm Bred - osobnik pochodzący z hodowli fermowej.

FP - Festpreis - stała cena, która nie podlega negocjacji.

FZ - Farm Zucht - osobnik pochodzący z hodowli fermowej.

Het. - Heterozygota- osobnik posiada dwa allele warunkujące daną cechę, jeden jest dominujący, drugi recesywny.

Holdback - osobnik, który może być włączony do hodowli lub sprzedany w późniejszym terminie. Najładniejsze młode z hodowli są przez hodowców zatrzymywane do momentu, aż osiągną odpowiedni wiek, ich kolory wyklarują się i będzie można zadecydować, czy osobnik faktycznie zostanie włączony do hodowli czy jednak sprzedany.

Leachie- zdrobnienie od R. lechianus

LTC - Long Term Captive -osobnik pochodzący z odłowu lecz przebywający przez długi czas w niewoli. Osobnik po długiej kwarantannie.

MBD - Metabolic Bone Disease -  angielski termin odnoszący się do metabolicznej choroby kości, czyli szeregu zaburzeń w układzie kostnym spowodowanych najczęściej niedoborem wapnia i/lub  witaminy D3 w diecie.

ML - Mainland - jedna z dwóch odmian lokalnych Mniarogekko chahoua, wywodząca się z wyspy Grande Terre Nowej Kaledonii.

Mossy - zdrobnienie od Mossy-Prehensile-tailed Gecko, czyli Mniarogekko chahoua.

MRP - Meal Replacement Powder - nazwa popularnych produktów zastępczych w proszku do samodzielnego przyrządzania firmy Repashy Superfoods®.

NZ - Nachzucht - niemieckie określenie oznaczające, że osobnik wykluł się w niewoli. Można także spotkać się ze skrótami np. DNZ, ENZ, USNZ, gdzie litery przed NZ oznaczają państwo. Np. DNZ- osobnik hodowlany wykluty w Niemczech, ENZ- osobnik hodowlany wykluty w Anglii itd.

PI - Pine Island - jedna z dwóch odmian lokalnych Mniarogekko chahoua,  wywodząca się z wyspy Isle of Pines Nowej Kaledonii.

RTB - Ready To Breed - osobnik dojrzały płciowo, gotowy do rozrodu.

Saras -  zdrobnienie od C. sarasinorum.

STK - Stück - sztuka, jeden osobnik.

SVL - Snout-Vent lenght - długość od pyska do nasady ogona.

TL - Total lenght - długość całkowita, od czubka pyszczka do końcówki ogona.

VHB/VB - Verhandlungsbasis- cena do negocjacji, cena wyjściowa.

WC - Wild Caught -osobnik odłowiony z natury.

WF - Wildfang - niemiecki odpowiednik WC, osobnik odłowiony z natury.

WTB  - Want To Buy - chcę kupić,  poszukuję.

WTS - Want To Sell - chcę sprzedać,  oferuję.

WTT - Want To Trade- chcę wymienić,  wymienię.Joanna Winkler

Liczniki