Kolekcja pozostałych gatunków jaszczurek

Liczniki
Lepidocactylus lugubris

Gatunek jest dodatkiem do kolekcji, grupa składa się z kilku osobników.
Potomstwo (planowane na 2014 rok)

Shadow
Tribolonotus gracilis - scynk krokodylowy

Midnight i Shadow to jedyne w kolekcji scynki. Gatunek zachwyca swą urodą. Zwierzęta zostały kupione jako młodziutkie CB, dzięki czemu rosną i chowają się bardzo dobrze.
Midnight
Potomstwo (planowane na 2014 rok)

Jesteś tutaj: Kolekcja pozostałych gatunków

Projekt Winkler & Radecki.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Potomstwo (planowane na 2014/15 rok)

Gehyra marginata

Gatunek zakupiony celem spopularyzowania go w Polsce. Docelowy harem składać się będzie z samca i dwóch samic.
-
-
P. lionotum
Ptychozoon spp.

Obecnie w kolekcji znajdują się dwie samice pochodzące z odłowu P. khuli oraz P. lionotum. Planowane jest poszerzenie grupy o samice i samce tych dwu gatunków oraz zachowanie młodych w kolekcji celem zbudowania grup składających się wyłącznie z osobników pochodzących z niewoli.
P. khuli
Potomstwo (planowane na 2014 rok)

Potomstwo (planowane na 2014/15 rok)

Homopholis fasciata

Grupa składa się obecnie z samca i dwóch młodych gekonów o nieokreślonej płci. Docelowo, harem będzie składał się z samca i 2-3 samic.
-
-
-
Potomstwo (planowane na 2014 rok)

Pachydactylus tigrinus

Harem składa się z0 samca i dwóch samic. Gekony nie są ze sobą spokrewnione.
-
-
-
-