Gekony do adopcji.

Gekony z niniejszej strony nie są przeznaczone do sprzedaży lecz adopcji. Gekon może zostać przekazany nowemu właścicielowi po spełnieniu warunków adopcjiJesteś tutaj: Kącik adopcyjny
Projekt Winkler & Radecki.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Liczniki

Warunki adopcji:

1. Adoptujący mieć ukończone 18 lat.
2. Adopcja dokonuje się osobiście, nie adoptujemy gekonów przez pośredników i nie wydajemy gekonów na prezenty.
3. Adoptujący musi dysponować odpowiednią wiedzą dotyczącą hodowli danego gatunku gekona, która to wiedza zostanie zweryfikowana przez osobę oddającą.
4. Adoptujący wypełnia i podpisuje umowę adopcyjną po uważnym jej przeczytaniu. Umowa adopcyjna zobowiązuje do dobrego traktowania gekona, a w wypadku, gdy osobanie będzie mogła się już dłużej nim opiekować - oddaje go z powrotem do hodowcy.
5. W przypadku wysyłki zwierzęcia może się ona dokonać dopiero po wypenieniu, podpisaniu i odesłaniu Umowy Adopcyjnej.
6. Koszt przesyłki zwierzęcia ponosi adoptujący.
7. Osoba oddająca ma prawo odmówić adopcji w momencie, gdy adoptujący jest osobą niepełnoletnią, sprawiającą wrażenie nieodpowiedzialnej jak również bez podania przyczyny. Prócz tego, gekon nie zostanie wydany osobie, względem której istnieje podejrzenie, ze trudni się handlem zwierzętami.Treść Umowy Adopcyjnej:
Brak gekonów do adopcji